Írások

Borbély Károly előadásai

Művészet és lélek

Győri Nyugdíjas Egyetem, 2010. március 24.

Az előadás – szem előtt tartva az elvet, hogy - „ a kép nem beszél, hanem mutat”- a művészettörténet néhány ismerős, érdekes példáján keresztül arra keresi a válaszokat, hogy a műalkotásokban hogyan jelennek meg a lelki tartalmak, miképpen szublimálódnak bennük az alkotó élményei, érzései, életútjának eseményei. A művész egyéni stílusának elemeit milyen tudatos és tudattalan erők alakítják és a befogadás során hogyan alakul ez a kép tovább a nézőben, milyen a befogadás mechanizmusa.

Az előadásról készült videófelvétel megtekintése

A reménytelenség és a reménység képei

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége XXIV. Országos Konferenciája, Győr, 2011. 08. 26-28. Előadás

Az előadás diáinak megtekintése

A kifejezés élménye

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége XXIV. Országos Konferenciája, Győr, 2011. 08. 26-28. Workshop

A workshopon készült fényképek megtekintése

Borbély Károly munkáiról

Világ Világossága

Dr. Szitányi György író, esztéta írása a Keresztút című sorozatról

A keresztút állomásai örökre emlékezetesek, de hogy miképpen adja át azok egységét és végső értelmét az újrateremtő közvetítő, az Isten áldotta művész, mind a korra, mind az alkotóra jellemző. A legősibb ábrázolások szemléleti tisztaságához és mély bölcsességéhez nyúlt vissza Borbély Károly, amikor megalkotta eddigi életének főművét. Mi köti össze a szemlélet számára a szenvedés útjának állomásait? Az, ami magát a szenvedést is annak végső értelmével, a Megváltó feltámadásával. Ennek jelképe a nagyszombati szertartásban a fény, Krisztus világossága…

Az egész írás letöltése (18.59 Kb PDF)

Zsávolya Zoltán A Föld című sorozatról

Nincs kellemesebb dolog — képzőművészetileg, azazhogy képzőművészeti kritikusilag — a produkcióesztétikai materializmusnál. Csupán ennyire „anyagelvű” ugyanakkor a normálisabbja, azazhogy „technicista” csak igazából (e téren), nem pedig csúnya materialista (filozófiai síkon). Azt vallani ugyanis, hogy a technika, a megcsináltság (jellege), a megalkotottság, a sikerültség (a) minden a képzőművészetben: épeszű, egyszersmind diadalmas értelmezői szigorúság! Igen, az anyag technikája, elrendezettsége, strukturálódása satöbbije, mindörökké…

Az egész írás letöltése (29.09 Kb PDF)

Borbély Károly mások munkájáról

A művészet életvize (Bálványos Huba)

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2011. szeptember

Bálványos Huba gondolatát idézi e cím, - aki a fizikai értelemben vett létezés törvényei szerint 2011. - már nem lehet közöttünk. Ám itt vannak a művei és azok a gondolatok, amiket megosztott velünk élőszóban, vagy írásban. A bölcs, kicsit néha ironizáló mosoly, a kedves, játékosan csipkelődő humor... s a képek. Nem tudok róla múlt időben írni...

Az egész írás letöltése (126 Kb PDF)

Szivar és hamu... (Munkácsy Mihály)

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2011. június

1844. február 20-án, Munkácson megszületett Lieb Mihály. Olyan kor forrongó időszakába született bele, amikor egy nemzet fájdalma és szabadságvágya sűrűsödött össze a lelkekben, s a harcok kibomló sikereinek mámora véres kudarcba robbanva törte össze a szabadsághoz, igazsághoz fűződő illúziókat, vágyakat...

Az egész írás letöltése (175 Kb PDF)

A pálya íve (Barabás Miklós)

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2011. március

Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz egy nagyenyedi szegény diákból a magyar festészet kezdeteinek egyik kulcsfigurája? E kérdéseket veti fel számomra Barabás Miklós életműve...

Az egész írás letöltése (462.48 Kb PDF)

Közel van az Isten (Ferenczy Károly)

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2010. december

Az alkotó ember a gyermek oly friss, elfogulatlan szemléletével csodálja meg a világ jelenségeit, mintha épp most látná először. Gyönyörködik szépségükben és igyekszik megfejteni a titkukat, hogy megoszthassa másokkal is. Keresi a kifejezésnek azokat a módjait, amelyek képesek megmutatni az elmondhatatlant, a szavakkal leírhatatlant. Ez egy szellemi-lelki kaland. Felfedezés...

Az egész írás letöltése (266.49 Kb PDF)

"Békesség nektek..." (Thorma János)

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2010. szeptember

1870. április 24-én született Kiskunhalason, tizennégy éves, amikor családja Nagybányára költözött, ahol a szépséges környezet egy életre magához kötötte. A tanulóévek, az utazások után ide tér meg, hogy élete legjelentősebb alkotásait – köztük a híres művésztelepet is - létrehozza...

Az egész írás letöltése (121.22 Kb PDF)

Székely Bertalan európaisága és magyarsága

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2010. június

Székely Bertalan tehetségével, nemes veretű kultúrájával, állhatatos és szívből jövő magyarságával művészetünk történetének olyan kimagasló alakja, akire méltán lehet büszke minden magyar ember...

Az egész írás letöltése (149.81 Kb PDF)

A nemzeti öntudat harcosa: Madarász Viktor

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2010. március

1830. december 14-én született Csetneken. Tizennyolc évesen, az ifjúság önérzetének, igazságérzetének, szabadságvágyának teljes lendületével és lelkesedésével – végigharcolva a szabadságharcot, a hadnagyi rangig vitte –, majd átélve a vesztes szerepének minden kínját és csalódását - a bujdosók sorsára kényszerült. E meghatározó, tragikus élménye mélyen bevésődött a lelkébe és élete végéig elkísérte, s motiválta őt. Feldolgozhatatlan és gyógyíthatatlan a sérülés – egy nemzet és fiai személyiségében – örök seb...

Az egész írás letöltése (205.27 Kb PDF)

A művészet lelket - jellemet formáló tanítás

Őrszavak folyóirat (NyEOMSzSz) 2009. december

Minden emberélet valamilyen személyes lenyomata a léleknek. Az alkotás az élet egy vagy éppen több rétegének anyagba rögzült és a befogadóban új valóságot öltött létezési módja, ami e formájában érzelmeket indukál, asszociációkat éleszt bennünk. Megjeleníti az érzéseket, s megmutatja azt, amit a szavakkal nem lehet elmondani...

Az egész írás letöltése (207.94 Kb PDF)

Újragondolt képek Bálványos Huba kiállításáról

Az ember ösztönös, természetes igényével a szépség felé fordul tudat alatt és fölött, szavakon innen és túl a szem és a lélek gyönyörűségére, láthatatlan szálakon kötődve a nagy játszótér színes és színtelen csodáihoz. Önmagát keresi bennük…

Az egész írás letöltése (44.8 Kb PDF)

Mariana Pascalau kiállításához

Mariana Pascalau képeit érzékelve könnyen beleszédülünk az érzelmek mélységeibe. Feltörő kiáltások borzongatnak, hasítanak belénk. Színeivel, formáival sóhajt, kér, sír, üvölt, vagy zokog a lélek. Amint ő maga mondja: „…képtelenség megrendelni az örömöt.” De hát ő nem is rendeli, hanem egyenesen megteremti az alkotás megszentelt pillanataiban.! A valami létrehozásának az örömét, a teremtés csodás élményét, érzését élheti át vele…

Az egész írás letöltése (35.95 Kb PDF)